วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระครูพิพิธวรการ (หลวงปู่อึก)พระครูพิพิธวรการ (หลวงปู่อึก)บัณฑิต อัคควัลโณ เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  หลวงปู่อึก  ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่าน คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ในโอกาสที่หลวงปู่มีอายุครบ ๕ รอบ ๗๒ ปี ๕๓ พรรษา โดยมีกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวที  พิธีพุทธาพิเษก วัตถุมงคล โดยคณะกรรมการได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระกริ่งรูปเหมือนหลวงปู่อึก รุ่นแรก
โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นองค์นั่งปรกอธิษฐานจิต1 ความคิดเห็น:

  1. กราบสำนึกในพระเมตตากรุณา ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูพิพิทธวรการ ที่กระผมได้กำเนิดเกิดขึ้นมาในบวรพระพุทธศาสนา อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ หรือที่ทำให้กระผมได้มีวันนี้ได้ กระผมพระสมชาย สมปุริโส (เชื้อจันทร์) ขอกราบวันทาอภิวาทอาจาริยบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

    ตอบลบ